PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
nájomné bývanie je potrebné riešiť, nie nariekať (SME),
zostane vidiek bez predajní potravín (PRAVDA),
tri dekády komunálu (TV ZEMPLÍN).

Zásady hospodárenia v Prešove prijmú až v septembri

 Ako nakladať s mestským majetkom? Aké právomoci má mať primátor a aké zastupiteľstvo? V týchto otázkach stále nemá prešovská samospráva jasno. Rozhodne v septembri.

Prešov zatiaľ neprijal nové zásady hospodárenia a nakladania s mestským majetkom. O prevodoch majetku však už poslanci medzičasom rozhodovali. Ako sme už informovali, na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) požiadal poslanec Michal Kaliňák (Smer-SD) primátora, aby stiahol materiál o majetkových prevodoch a predložil ho až po prijatí nových zásad hospodárenia.

Primátor Pavel Hagyari (nez.) návrh nestiahol a MsZ ho prijalo. Kaliňák sa vzdal práva hlasovať za návrh, tak učinil aj jeho stranícky kolega Igor Andrejčák. Podľa jeho slov mala samospráva od mája dosť času, aby nové pravidlá hry prijala. Radnica tvrdí opak.

Gazdová: Posun spôsobila mestská rada
Podľa hovorkyne Veroniky Gazdovej vzala návrh na vedomie mestská rada so zapracovaním pripomienok a odporučila ho schváliť. Poslanecké kluby ho pripomienkovali do 3. júna.

„Pripomienky poslaneckých klubov boli spolu s návrhom všeobecne záväzného nariadenia (VZN) opätovne prerokované v komisii MsZ pre disponovanie s majetkom mesta 14. júna,“ konštatovala Gazdová a vysvetľovala ďalšie omeškanie: „Z dôvodu, že mestská rada nebola na plánovaný deň zasadnutia (6. 7.) uznášaniaschopná, došlo k posunu a na posledné rokovanie MsZ nebol návrh VZN predložený, pretože bol v externom pripomienkovom konaní. Materiál bude podľa programu predložený na najbližšie zasadnutie MsZ v septembri.“

Hagyari: Držíme sa zákona
Poslanci sa na poslednom zasadnutí, o čom už sme písali, riadili pôvodnými zásadmi hospodárenia a novým zákonom. Ten sprísňuje podmienky nakladania s majetkom. „Každopádne žiadne VZN v žiadnej samospráve nemôže byť nadradené zákonu. Pravidlá nakladania s majetkom sú jasné - zákon je oveľa prísnejší a pri príprave majetkových prevodov schvaľovaných v zastupiteľstve sa presne dodržiava litera zákona. Všetky prevody sú schvaľované v súlade s novelizovaným zákonom,“ uviedol primátor Hagyari, ktorý považuje vyhlásenia poslancov za „alibistické, zavádzajúce a zmätočné“.

Podľa jeho slov má poslanec vykonávať svoj mandát hlasovaním a ak s prevodom nesúhlasí, má hlasovať proti. Nové VZN o nakladaní s majetkom má podľa návrhu okresať právomoci primátora ešte nad rámec nového zákona, ktorý časové i finančné limity už sprísnil. Časť poslancov s tým nesúhlasí. O konečnom znení rozhodne MsZ.

(Prešovský Korzár, 31. augusta 2011, Michal Frank)