PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
rozhýbme regióny a pomôžeme samospráva (PRAVDA),
komunál v európe dostáva výraznú pomoc (SME),
v parlamente sú aj ľudia s minimom prednostných hlasov (KORZÁR),
prichádza placebo demokracia? (PRAVDA)
problémy financovania obcí a miest znásobuje nedávna legislatívna smršť (MY KYSUCE).
Zodpovednosti sa nedá vzdať

Slovensko má na dosah novú vládu. Poznáme rozdelenie ministerstiev. Vieme predpokladať personálne obsadenie, a za krátku dobu  nám bude predstavené aj programové vyhlásenie. Voliči si zvolili zmenu. Preto musíme očakávať opak toho čo bolo.
 
Dôvera zaväzuje
Prvé hodiny po zverejnení výsledkov volieb bol zrejmé, že nás čaká nová vláda. Len nebolo jasné, či to skutočne bude štvorlístok, ktorý ponúkne ústavnú väčšinu, alebo formácia troch strán, kde minimálnej pri jednej môžeme skôr či neskôr očakávať odchod jednotlivcov.
Koaličné strany sa vymedzovali voči štýlu práce bývalej vlády. Preto od nich budeme logicky očakávať iný (lepší) spôsob komunikácie, precíznosť, kvalitnejšiu legislatívu aj zvyšovanie úrovne politickej kultúry a tiež eliminovanie nebezpečného prepájania s kšeftármi.
Dôvera zaväzuje a je viac ako isté, že nové koaličné zoskupenie si nemôže dovoliť nič z toho, čo ostro a intenzívne kritizovalo v práci svojich predchodcov. Musí sa jasne vymedziť selektívnej spravodlivosti a nemôžu používať dvojaký meter. Ľudia očakávajú iné, nárokujú si opak toho, čoho sme boli svedkami. Je to neľahké a určite to nie je jediná úloha. V každom prípade je neprenosná.
 
Plán práce      
Pre kvalitu politiky je nanajvýš dôležité, aby si skutkami získala dôveru ľudí v správu vecí verejných, v prácu poslancov parlamentu, aj exekutívy. A samozrejme súdnej moci. Práve preto bude dôležité sledovať konkrétnosť, ambicióznosť a hlavne priebežné odpočtovanie plnenia programového vyhlásenia.
Jeho koncipovanie je témou týchto dní a jeho plnenie je tému najbližších rokov. Vláda má čo robiť aby krajine ponúkla víziu, umocnila ju presadzovaním rozhodnutí, ktorých súčasťou bude aj kvantifikácia dopadov, zároveň bude musieť zodpovedne reflektovať na začatú ekonomickú krízu a pritom musí pracovať na zásadných systémových zmenách. Jednoducho zo svojej podstaty musí byť iná ako predchádzajúca.
Ak medzi jej priority nebude patriť zrušenie jedného volebného obvodu pre parlamentné voľby, znamená to, že Mečiarové dedičstvo je aj pre ňu mimoriadne cenný milodar. Keď sa otočí chrbtom k zákonu o lobingu, vyšle signál, že naďalej toleruje nekontrolovateľné zásahy do procesov prijímania rozhodnutí. Za predpokladu, že ponechá súčasný systém fungovania miestnej štátnej správy a nepristúpi na to, aby okresné úrady boli súčasťou okresných miest a okresné úrady v sídle kraja (niekdajšie krajské úrady) nebudú súčasťou vyšších územných celkov, na ďalšie roky ponechá výraznú časť verejnej správy na voľnobehu. Samozrejme, vláda by sa mala striktne prihlásiť k tomu, že zlepší finančnú disciplínu v prenesenom výkone štátnej správy, kde komunál platí to, čo si ministerstva objednajú. Zároveň sociálny dialóg musí získať adekvátnu vážnosť, lebo doteraz sme svedkami pretláčania zákonov v mene sily poslaneckej väčšiny.
Programové vyhlásenie novej vlády by malo mať formou plánu práce, ktorý bude pre ľudí a sociálnych partnerov dôveryhodný svojou konkrétnosťou a merateľnými ukazovateľmi. Aj to dokáže prispieť k čitateľnosti politickej scény, zrozumiteľnosti a dôveryhodnosti voči politike.
 
Čas na otázky
Vláda je tá časť politického sveta, ktorá má odpovedať na otázky. Je pritom úplne jedno či pochádzajú od opozície, sociálnych partnerov, z prostredia médií alebo od ľudí. Jasné a zrozumiteľné odpovede mnohé naznačia. Minimálne nám ukážu ďalší vývoj a rozdiel v tom, čo sme mali a čo máme. Prichádza doba porovnávania, v ktorej musí stíchnuť jazyk emócií a každý musí prijímať zodpovednosť za to, na čo má vplyv. Voliči v deň volieb, politici po nich.

(SME, 16. marca 2020)