Michal Kaliňák

ZMEŇME NÁŠ KRAJ,
ZMENÍME NÁŠ ŽIVOT!

Prešovský kraj je našou domovinou. Kraj, ktorý poznám a od kolísky mi prirástol k srdcu. Kraj, v ktorom zapustili korene už moji predkovia. Tu som vyrastal, učil som sa a pripravoval sa na život. Mám tu svojich priateľov, známych a svoju rodinu. Všetko, čo nám poskytuje zázemie a pocit domova.

Prešovský kraj so svojím prírodným bohatstvom, kultúrou a ľuďmi, ktorí tu žijú, sa nedá nemilovať.

Prešovský kraj má úžasných, vzdelaných, kreatívnych a pracujúcich obyvateľov. Ľudí, ktorí si dokážu vzájomne pomáhať a vzťahy majú postavené na silnej medzigeneračnej solidarite.

Dnes viac ako inokedy cítime, že Prešovský kraj potrebuje ZMENU. Stagnáciu, zotrvačnosť a sprivatizovanie si úradu jedným človekom a jeho stranou musí nahradiť nová cesta, postavená na profesionalite, odbornosti a sociálnej solidarite. Platí totiž, že nové cesty so starým vedením nevedú nikdy do želaného cieľa.

Prešovská župa sa musí otvoriť ľuďom a nie naopak. Seniori, mladé rodiny, slabí a sociálne ohrození, zamestnaní ľudia i podnikatelia musia v dobrom aj zlom cítiť jej silnú ochrannú ruku. Chcem, aby bola ich pomocníkom, ochrancom a partnerom nielen v dobrých, ale hlavne v zlých časoch. JE ČAS SPOJIŤ SA PRE KRAJ!

Prebuďme spoločne náš kraj, pretože obyvatelia si zaslúžia mať domovinu, v ktorej sa cítia hrdo, bezpečne a sociálne chránení. Preto všetkým podávam ruku na spoluprácu. ZMEŇME NÁŠ KRAJ, ZMENÍME NÁŠ ŽIVOT!

Volám sa Michal Kaliňák

Viac ako dvadsať rokov sa venujem samospráve, pre ktorú som tvoril riešenia. Teraz som pripravený ich realizovať. Rozhodol som sa kandidovať na župana Prešovského samosprávneho kraja. Nesľubujem, ale ponúkam:

ODBORNOSŤ A PROFESIONALITU

Mám dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v samospráve. Poznám jej problémy, viem, ako ich riešiť. Vo svojej dlhoročnej práci pre ZMOS som videl, akým problémom župani, primátori a starostovia čelia, a ja ponúkam aj konkrétne riešenia. Také, ktoré zvýšia kvalitu života a spokojnosť ľudí.

SPOLUPRÁCU A SÚDRŽNOSŤ

Ideme do náročného obdobia, v ktorom ani dediny, ani mestá, ani samosprávny kraj nebudú mať peňazí nazvyš. Vidím však obrovskú príležitosť v spolupráci, v tom, aby Prešovský samosprávny kraj bol „veľkým bratom“ a kvalitným servisom pre mestá aj obce. Iba spoluprácou dokážeme posúvať veci vpred.

SCHOPNOSŤ SPÁJAŤ A POMÁHAŤ

Medzigeneračná solidarita patrí k základným sociálnym a duchovným pilierom spoločnosti. Uvedomujem si, že je potrebné ju nielen udržiavať, ale aj rozvíjať. Naša spoločnosť je rozdelená a je potrebné sa spojiť pre silnú víziu, pre silné sociálne programy, pre rozvojové projekty, ktoré zmenia život každého, ktorý žije v Prešovskom kraji.

Verím, že spoločne to dokážeme!

Volám sa Michal Kaliňák

Ponúkam profesionalitu a odbornosť

Prešovský kraj dnes nepotrebuje vzletné slová, ale konkrétny program a konkrétne činy. Predstavujem volebný manuál pre rozvoj nášho kraja. Volebný program, ktorý vnímam ako Plán práce Prešovského samosprávneho kraja. Je v podstate odpoveďou na otázku: Na čom mi a nám spoločne záleží? Cítim, že nastal čas, aby som realizoval to, na čo som sa roky pripravoval. Zmeniť môj rodný Prešovský kraj na dobré miesto pre život.

Moje zásadné priority:

1. SPOKOJNÉ REGIÓNY, SÚDRŽNÝ KRAJ

Prešovský samosprávny kraj bude oporou mestám a obciam na Slovensku. Som rozhodnutý pomáhať všetkým, ktorí o pomoc a spoluprácu stoja. Zjednotím všetky okresy, mestá a dediny v našom kraji, aby sme išli za spoločným cieľom. Tým je vyššia kvalita života a spokojnosť ľudí.

2. POTRAVINY DO KAŽDEJ DEDINY

Je nemysliteľné, aby v čase, kedy si v meste môžeme objednať večeru domov, si ráno v dedinách ľudia nemohli kúpiť pečivo ani mlieko. Zabezpečím, aby sa potraviny dostali do každej dediny nášho kraja, podporíme tak lokálnu produkciu a pomôžeme ľuďom na vidieku.

3. VODA BUDE SAMOZREJMOSŤ, NIE VÝNIMOČNOSŤ

Záleží mi na tom, aby voda a kanalizácia boli samozrejmosť a nie výnimočnosť. VÚC-ka pomôže s projektovou dokumentáciou obciam, ktoré sa bez nej nepohnú v ďalších krokoch pre prívod vody a zavedenie kanalizácie.

4. NOVÉ BYTY PRE RODINY

Chcem, aby VÚC-ka nepredávala budovy, ale aby ich prerobila na nájomné byty pre rodiny, pre zdravotné sestry, ošetrovateľky, učiteľov a ďalšie profesie, ktoré nevyhnutne v kraji potrebujeme. Rovnako vytvorím chýbajúce kapacity pre seniorov, aby mali kde prežiť dôstojnú jeseň života

5. VIAC TURISTOV, BOHATŠÍ KRAJ

Náš kraj musí byť bohatší, preto prijmem kroky na to, aby bol cestovný ruch odvetvím, ktoré bude nášmu kraju zarábať. Zriadenie cestovnej kancelárie vytvorí podmienky na pritiahnutie väčšieho množstva ľudí zo zahraničia, aby míňali peniaze za zážitky práve v našom kraji.

6. BEZPEČNÝ KRAJ, V STODOLE RAJ

Presadím, aby bol náš kraj výrazne bezpečnejší. Ponúkam konkrétne riešenia prostredníctvom posilnenia kamerových systémov, podpory dobrovoľných hasičov a technického dovybavenia

7. ZDRAVIE DOSTUPNÉ V CELOM KRAJI

Presadím, aby zdravie bolo dostupné v celom kraji. Okrem pojazdných predajní vytvoríme aj pojazdné ambulancie, ktoré prídu za ľuďmi tam, kde to bude potrebné.

8. MESTSKÉ FIRMY A SOCIÁLNE PODNIKY SÚ DÔLEŽITÉ FABRIKY

Zákazky z VÚC nebudú vyvážať peniaze z kraja. Všade, kde to bude možné, budú v komerčnej spolupráci uprednostnené komunálne (mestské a obecné firmy) a sociálne podniky. Presadím tak adresnú podporu a rozvoj miestnej ekonomiky.Michal Kaliňák

Kde ma môžete stretnúť

Kde ma môžete stretnúť

Vážené dámy a páni, obyvatelia Prešovského kraja, milí priatelia!
Ponúkam program riešení pre náš región. Viem ako na to.
A verím, že s Vašou dôverou to SPOLU DOKÁŽEME.

Som veľmi rád, že môj volebný program, tento manuál pre rozvoj kraja, získal podporu silných a rešpektovaných
politických strán.

Spolu so mnou ho budú realizovať aj tí, ktorí sa za svoje strany – HLAS – sociálna demokracia, SMER – SD, SNS a
ALIANCIA uchádzajú o dôveru v najbližších komunálnych voľbách. Ide o strany, ktoré sa rozhodli podporiť novú víziu a
program pre rozvoj a úspešnú budúcnosť Prešovského samosprávneho kraja.

Ako občiansky kandidát sa teším tejto podpore strán ako aj nepolitických organizácií, ktoré veria v zásadnú zmenu.
Naša domovina nie je korisť. Je to náš spoločný priestor, v ktorom dokážeme presadiť dobré projekty pre život ľudí.
Každé jedno riešenie zvýši kvalitu nášho života, pretože každé je potrebné, užitočné a udržateľné.

Uchádzam sa o Vašu dôveru, som pripravený pozorne načúvať a riešiť problémy, ktoré Vás trápia. Už teraz mi dovoľte
vopred sa poďakovať za každé stretnutie, za každé podanie rúk či vyslovený názor, ako spoločne zmeniť veci k
lepšiemu.

Prešovský kraj potrebuje novú nádej, aj preto na každom mieste,
ktoré navštívime, zasadíme Strom nádeje!

Dá sa to a my vieme ako na to!

Michal Kaliňák

Staňte sa členom môjho tímu

Prešovský kraj potrebuje novú energiu, novú víziu a ľudí, čo ho chcú zmeniť. Poďme spoločne zmeniť Prešovský kraj. Poďme z neho urobiť kraj, v ktorom sa dobre žije, v ktorom sa ľudia cítia bezpečne, kde sa necítia sociálne ohrození a kde možno realizovať projekty na prospech všetkých. Prešovský kraj potrebuje nádej. Staňte sa súčasťou môjho tímu, aby sme nádej premenili na činy.

Registračný formulár