Michal Kaliňák

O mne

Som právnička a 15 rokov sa primárne venujem zdravotníckemu právu.

V rokoch 2015-2021 som zastupovala takmer dvetisíc ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rokovaniach so zdravotnými poisťovňami.
Mám záujem na tom, aby výsledky nielen mojej práce naši občania reálne videli i hmataľne pociťovali.

Pretože len chcieť meniť veci nestačí, ale treba pre to urobiť omnoho viac.

Moje vzdelanie

1989-1997 Trbečská ul. Topoľčany
Základná škola
Základná škola
1989-1997 Gymnázium,Ul. 17 novembra Topoľčany
Gymnázium
Gymnázium
1989-1997 Gymnázium,Ul. 17 novembra Topoľčany
Právo
Právo

Pracovné skúsenosti

 • 2004-2007 Asistentka v Advokátskej kancelárii
  Advokátska kancelária JUDr. Margita Čulenová
  Bratislava

  Vedenie administratívnej agendy súvisiacej s právnou agendov Advokátskej kancelárie, príprava právnych podkladov, dokumentov, analýz, stanovísk a podaní, spolupráca na príprave interných predpisov klientov/spoločností, korešpondencia s klientmi , nahliadania do súdnych spisov, obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, komunikácia so štátnymi inštitúciami a úradmi

 • 2008-2015 Advokátska koncipientka
  Advokátska kancelária ŠKODLER & PARTNER, s.r.o., predtým Advokátska kancelária JUDr. Ondrej Škodler
  Bratislava

  Spracovávanie právnej agendy klientov, príprava, posudzovanie, pripomienkovanie a kontrola návrhov zmlúv najmä v oblasti obchodného práva, občianskeho, zdravotného a pracovného práva, príprava, posudzovanie, pripomienkovanie a kontrola právnych dokumentov, analýz, stanovísk a podaní, spracovávanie interných predpisov a spolupráca pri tvorbe interných predpisov klientov/spoločností, poskytovanie právneho poradenstva a právnych konzultácií, vymáhanie pohľadávok, spracovávanie žalôb, vyjadrení k žalobám, k opravným prostriedkom a ďalším podaniam na súdy, orgány štátnej správy, notárom, súdnym exekútorom, zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi, orgánmi štátnej správy a v správnom konaní