Vítame podporu sociálnych podnikov v programe Michala Kaliňáka

Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES) považuje samosprávne kraje za
dôležitého aktéra v rozvoji sociálnej ekonomiky a osobitne sociálneho podnikania na Slovensku.
Dlhodobo upozorňuje, že sociálne podniky znamenajú prísno pre regionálny rozvoj. Preto sa usiluje
o systematickú spoluprácu so samosprávnymi krajmi, k čomu mieri aj podpísanie memoranda
o spolupráci s SK8, o ktorom združenie županov rozhodlo na svojom zasadaní v júni 2020.


Z týchto dôvodov pozorne sledujeme predvolenú komunikáciu kandidátov a kandidátok na
post predsedov krajských samospráv. Iba zopár z nich zaradilo rozvoj sociálneho podnikania do
svojho programu tak, ako to urobil Michal Kaliňák. Je zjavné, že ako človek, ktorý sa samospráve
venuje desaťročia, nielen chápe obrovský potenciál sociálnej ekonomiky pre rozvoj a modernizáciu
Prešovského kraja, ale má tiež premyslené, ako ho chce využívať. Oceňujeme, že vníma sociálne
podniky ako súčasť regionálnej ekonomiky, ktoré nie dotáciami, ale zapojením do hospodárenia
krajskej samosprávy vedia „udržať“ peniaze v kraji a zvýšiť nimi zamestnanosť v ťažko skúšanom
regióne.


Vítame tiež jeho výzvu, aby sa sociálne podniky stali skutočnými partnermi pri tvorbe
regionálnej politiky a opatrení, ktoré prinesú vyššiu kvalitu života obyvateľov Prešovského kraja.
Skutočne nie je dôvod, aby desiatky miliónov eur, ktoré samosprávy v prešovskom regióne vydávajú
na tovary a služby „odchádzali“ na druhý koniec republiky či do zahraničia. Predseda kraja má
kompetencie, aby tomu zabránil a krajskými výdavkami podporil zamestnanosť a rast životnej úrovne
vlastných obyvateľov.


Konštatujeme, že program Michala Kaliňáka takýto prístup v realistickej a teda reálne
uskutočniteľnej podobe obsahuje.