PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
nájomné bývanie je potrebné riešiť, nie nariekať (SME),
zostane vidiek bez predajní potravín (PRAVDA),
tri dekády komunálu (TV ZEMPLÍN).

O mne

srdečne vítam aj tých, ktorí ma navštívili omylom :)

mám možnosť robiť to, čo ma baví. venujem sa rodine, samospráve a komunikácii. 
 
pôsobím v združení miest a obcí slovenska, kde som hovorca a tajomník rady expertov. dlhdobo sa venujem aktivitám na akademickej pôde, presnejšie na katedre politológie FF UPJŠ v košiciach a katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v košiciach.

 

Vzdelanie

1999 – 2004 - filozofická fakulta prešovskej univerzity v prešove,  
študijný odbor: politológia – ukrajinský jazyk a literatúra (mgr.)

2005 - filozofická fakulta prešovskej univerzity v prešove, 
obhajoba rigoróznej skúšky (phdr.)

2008 – 2010 - filozofická fakulta prešovskej univerzity v prešove, 
interné doktorandské štúdium
študijný odbor: teória politiky

2010 - 2011 - filozofická fakulta univerzity pavla jozefa šafárika v košiciach, 
interné doktorandské štúdium
študijný odbor: teória politiky (phd.)

Prax

štátna správa 
- asistent predsedu národnej rady slovenskej republiky, 
poradca a hovorca podpredsedu vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, 
riaditeľ tlačového odboru a hovorca ministra školstva, vedy, výskumu a športu,  
poradca štátneho tajomníka ministerstva financií slovenskej republiky,
- riaditeľ odboru podpory smerovania mládeže v štátnom inštitúte odborného vzdelávania.   

samospráva 
poslanec mestského zastupiteľstva v medzilaborciach,  
- poslanec mestského zastupiteľstva v prešove,  
- tlačový tajomník mesta prešov v prešove,  
- poverený vedením oddelenia komunikácie s verejnosťou mestská časť bratislava – petržalka,  
- hovorca a tajomník rady expertov združenia miest a obcí slovenska.

iné aktivity
- predseda miestnej organizácie rusínskej obrody v prešove, 
- predseda správne rady nadácie intenda, 
- člen dozornej rady hotely mládeže slovakia, a. s., 
- člen kuratória zš deutsch - slowakische akademien prešov, 
- člen redakčnej rady odborného časopisu pre verejnú správu "komunálny spravodajca". 

v minulosti som bol členom redakčnej rady spoločensko-politického týždenníka slovo a člen redakčnej rady magazínu územná samospráva. dlhoročne publikujem v dvojtýždenníku obecné noviny, v slovenských denníkoch a na blogu.
v roku 2006 bola moja práca ocenená infočinom v kategórii priateľ informácií.

0

ČLÁNKOV NA BLOGU

0

PRIATEĽOV NA FACEBOOKU

0

ROKOV PRÁCE A SKÚSENOSTÍ

0

FOTOGRAFIÍ

Výber fotografií

Aktuálne

Chcete podporiť médiá? Poďte do regiónov

Pred dvadsiatimi rokmi sa oslabila centrálna vláda. Výraznú časť kompetencií presunula na obce, mestá a novozriadené samosprávne kraje. V tomto prostredí aktívne fungujú lokálne a regionálne médiá. Robia to na...

Celý článok
Zodpovednosti sa nedá vzdať

Slovensko má na dosah novú vládu. Poznáme rozdelenie ministerstiev. Vieme predpokladať personálne obsadenie, a za krátku dobu  nám bude predstavené aj programové vyhlásenie. Voliči si zvolili zmenu. Preto musíme oč...

Celý článok
(Ne)voliteľní lídri

Primátori a starostovia sú nepochybne lídri komunálu. Zrejme aj preto po nich siahla nejedná politická strana pre blížiace sa parlamentné voľby. Dokonca niektoré z tohto robia svoju prednosť. Lenže zdanlivú. Pri je...

Celý článok
Nebláznite so silnými rečami

Dlhodobé preferencie politických strán nás mesiac pred voľbami nútia reálne hodnotiť budúci vývoj. Je vysoko pravdepodobné, že sa skončia patom alebo nestabilnou koalíciou. Jedno aj druhé ukazuje, že hlásať reformu...

Celý článok
Zvolíme si poslancov, ktorých už nestretneme?

Ak si zoberieme 11 strán, ktoré majú nabehnuté na to, aby s rôznou silou vstúpili po februárových voľbách do parlamentu, za pozornosť stojí regionálne vyskladanie prvej dvadsiatky kandidátov. Viaceré strany chc...

Celý článok
Vidiek bez predajní?

Slovensko je typická vidiecka krajina, v ktorej 96 percent samospráv tvoria dediny. Napriek tomu dostupnosť predajní potravín na vidieku nie je samozrejmosťou. Skôr výnimočnosťou. Čísla potvrdzujú realitu, ale prob...

Celý článok
Nájomné bývanie je potrebné riešiť, nie nariekať

Pred tridsiatimi rokmi sme vykročili cestu demokratizácie, ale aj prechodu z centrálne riadenej ekonomiky na ekonomiku založenú na trhových princípoch. Napriek tomu sledujeme dopady individuálneho prístupu ľudí, pr...

Celý článok
Fiktívna predstava štátnych orgánov o realite v obciach

Úlohou inventúry je spoznať realitu. Teda nie svojsky interpretovať alebo pocitovo komentovať. Združenie miest a obcí Slovenska takýto audit zrealizovalo. Poukazuje na dlhodobé problémy, odkrýva systémové chy...

Celý článok
Páni poslanci – mať právo nestačí

Národná rada má pred sebou do konca volebného obdobia už len dve schôdze. Takmer na každej sa poslanci venovali aj návrhom zákonov, ktoré zo svojej podstaty boli zbytočné, alebo doslova nebezpečné. Aj to odkrýv...

Celý článok

Debata s Michalom Kaliňákom

Pozrieť video