PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
rozhýbme regióny a pomôžeme samospráva (PRAVDA),
komunál v európe dostáva výraznú pomoc (SME),
v parlamente sú aj ľudia s minimom prednostných hlasov (KORZÁR),
prichádza placebo demokracia? (PRAVDA)
problémy financovania obcí a miest znásobuje nedávna legislatívna smršť (MY KYSUCE).
Samospráva

Výmena "stráží" vo VÚC

Andrea Pálffy Belányiová, moderátorka: "Teraz si povedzme ako sa budú poslanci aj župani striedať." Dárius Haraksin, moderátor: "Výmena stráží na župách by sa mala udiať v priebehu najbližšieho mesiaca. Dotera...

Celý článok
Rekord nezávislých kandidátov

Igor Haraj, moderátor: "Župné voľby priniesli viacero prekvapení a zmien. Jednou z najväčších je to, že pohoreli tradičné strany. Až na jeden kraj budú mať najväčšie zastúpenie nezávislí kandidáti. Jediným vyšším ú...

Celý článok
Striedanie župných "stráží"

Ľuboš Sarnovský, moderátor: "Osem novozvolených županov môže začať pracovať na svojich predvolebných sľuboch už o necelý mesiac. Lenže na to, aby k vystriedaniu županov došlo, musia víťazi volieb splniť oficiálne n...

Celý článok
Dostanú "PIN" na miliardu

Dana Strculová, moderátorka: "4. novembra budeme voliť našich zástupcov do samosprávnych krajov, županov aj poslancov."  Ján Mečiar, moderátor: "Ako nám povedala zapisovateľka Ústrednej volebnej komisie Eva Ch...

Celý článok
M. KALIŇÁK: Pri smart riešeniach sa sústreďme na ich hodnoverný obsah

Hovorca ZMOS-u upozornil, že v podmienkach Slovenska je potrebné hovoriť skôr o koncepcii smart regiónov ako smart cities, vzhľadom na to, že z viac ako 2900 slovenských samospráv je iba 140 miest.  Pri zavádz...

Celý článok
Keď sú slovenské mestečká šikovné

Mestá a obce sú v podstate miništátmi so svojimi hranicami, problémami, úspechmi, ale aj s túžbou zabezpečovať rozvoj na svojom území. Prax ukazuje, že popri ich problémoch s neustálym hľadaním kompromisu medzi prí...

Celý článok
okres humenné: podnikajúce obce

lucia barmošová, moderátorka: "rozpočet nejednej obce na slovensku je taký, že ledva stačí na pokrytie nákladov verejného osvetlenia a na plat starostu. my vám však teraz ukážeme príklady samospráv, kde si povedali...

Celý článok
okres medzilaborce: dediny šetria

adriana kmotríková, moderátorka: "málopočetné dediny na slovensku nie sú ničím výnimočným. v nasledujúcej reportáži prinášame návod, ako môžu znížiť svoje výdavky na minimum a ušetriť. s jedinečnou myšlienkou prišl...

Celý článok
spoločné obecné podniky

zuzana závodská, moderátorka: "medzilaborecký okres patrí k najmenším na slovensku, no miestni starostovia spolu s primátorom sa to rozhodli využiť vo svoj prospech. pripravujú projekt spoločných obecných podnikov,...

Celý článok
medziobecná spolupráca je v plienkach, malo by sa to zmeniť

obce môžu spoločne obstarávať dodávky elektriny, ale aj pestovať liečivé rastliny. obce by mali viac spolupracovať. rozdrobenosť ich oslabuje. toto bola základná myšlienka konferencie starostov obcí medzilaboreckéh...

Celý článok
šancou pre malé obce môžu byť mikroregióny

podľa experta na samosprávu a hovorcu združenia miest a obcí slovenska michala kaliňáka, problém získavania zdrojov a realizácia takýchto zámerov má dve roviny. bratislava 31. júla (TASR) - obecné samosprávy pr...

Celý článok
komunál treba spájať v sociálnom biznise

vnímať mestá a obce ako veľkých zriaďovateľov iba cez zamestnancov v nevýrobnej sfére, cez zamestnancov úradov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov v školstve a pracovníkov v sociálnych službách nie je kor...

Celý článok
vlastnými silami

v prešove akoby vládli spomienky. je to vidieť hlavne vtedy, keď niekto spomína na to, čo kto kedy povedal, prípadne čo sa sľubovalo a čo je realita. ukazovať prstom na tých, čo sa pretekali v sľuboch nevedie k nič...

Celý článok
aj v obci chcú jesť

v čechách sa skloňujú dotácie pre vidiecke predajne. podľa ich prevádzkovateľov nejde o biznis, ale o službu. dokonca argumentujú hranicou zárobkovosti, ktorá sa viaže na minimálny počet obyvateľov. s riešením pric...

Celý článok
hľadá sa kronikár

viktor vincze, moderátor: "čo sa nezapíše, ako keby sa ani nestalo. kroniky patria k nevyhnutnej histórii miest. v banskej štiavnici ale nemá kto písať a tak hľadajú nového človeka. musí to byť zapálený banskoštiav...

Celý článok
úrady pre ľudí, nie naopak

dana strculová, moderátorka: "pre zaneprázdnených ľudí prichádza svetlejšia budúcnosť. veru, aj tak by sa asi dalo vnímať krok alebo teda novinka, ktorú zaviedli na miestnom úrade v bratislavskej karlovej vsi. upra...

Celý článok
prísnejší nájom v žiline

rastislav iliev, moderátor: "žilina sprísnila podmienky bývania v mestských nájomných bytoch, niektorým rodinám preto hrozí, že skončia na ulici. najnovšie totiž musia doplatiť trojmesačné nájomné ako zálohu. to je...

Celý článok
dusan chrenek: rozvoj miet a regiónov je najdôležitejší pre život ľudí

slovensko má za sebou historicky prvé predsedanie v rade európskej únie. s vedúcim zastúpenia európskej komisie na slovensku dušanom chrenekom sme sa zhovárali o bilancii nášho predsedníctva hlavne z pohľadu samosp...

Celý článok
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »