PhDr. Michal Kaliňák


srdečne vás vítam


vítam aj tých čo môj web navštívili omylom :),
urobte si "vlastný" rozpočet (JOJ),
od kvality komunikácie závisí kvalita kandidátov (TA3),
strategický majetok obcí (PRAVDA),
zmeny v obecnom zriadení a komunálna reforma (SRo).Samospráva

komunál treba spájať v sociálnom biznise

vnímať mestá a obce ako veľkých zriaďovateľov iba cez zamestnancov v nevýrobnej sfére, cez zamestnancov úradov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov v školstve a pracovníkov v sociálnych službách nie je kor...

Celý článok
vlastnými silami

v prešove akoby vládli spomienky. je to vidieť hlavne vtedy, keď niekto spomína na to, čo kto kedy povedal, prípadne čo sa sľubovalo a čo je realita. ukazovať prstom na tých, čo sa pretekali v sľuboch nevedie k nič...

Celý článok
aj v obci chcú jesť

v čechách sa skloňujú dotácie pre vidiecke predajne. podľa ich prevádzkovateľov nejde o biznis, ale o službu. dokonca argumentujú hranicou zárobkovosti, ktorá sa viaže na minimálny počet obyvateľov. s riešením pric...

Celý článok
hľadá sa kronikár

viktor vincze, moderátor: "čo sa nezapíše, ako keby sa ani nestalo. kroniky patria k nevyhnutnej histórii miest. v banskej štiavnici ale nemá kto písať a tak hľadajú nového človeka. musí to byť zapálený banskoštiav...

Celý článok
úrady pre ľudí, nie naopak

dana strculová, moderátorka: "pre zaneprázdnených ľudí prichádza svetlejšia budúcnosť. veru, aj tak by sa asi dalo vnímať krok alebo teda novinka, ktorú zaviedli na miestnom úrade v bratislavskej karlovej vsi. upra...

Celý článok
prísnejší nájom v žiline

rastislav iliev, moderátor: "žilina sprísnila podmienky bývania v mestských nájomných bytoch, niektorým rodinám preto hrozí, že skončia na ulici. najnovšie totiž musia doplatiť trojmesačné nájomné ako zálohu. to je...

Celý článok
dusan chrenek: rozvoj miet a regiónov je najdôležitejší pre život ľudí

slovensko má za sebou historicky prvé predsedanie v rade európskej únie. s vedúcim zastúpenia európskej komisie na slovensku dušanom chrenekom sme sa zhovárali o bilancii nášho predsedníctva hlavne z pohľadu samosp...

Celý článok
každé mesto si upravuje podmienky používania zábavnej pyrotechniky

mariana tökölyová, moderátorka: "tohtoročný silvester bude zaťažkávacou skúškou pre mestá a obce. mnohé tento rok prijali zmeny v tom, ako a kde možno používať zábavnú pyrotechniku. podľa michala kaliňáka , experta...

Celý článok
potrebujeme nové riešenia

október sa už klasicky spája s obdobím, ktoré je venované seniorom. Posedenia pri príjemnej piesni a zábavnom programe s penzistami k tomu už patria. Od toho však netreba odtrhnúť problémy, ktoré postupne prichádza...

Celý článok
nositelia múdrosti po ktorej treba siahnuť

knižnice sú dnes informačnými tepnami, ktoré odrážajú individuálnu kvalitu ako aj rozsah poskytovaných služieb. Netreba ich vnímať ako kontaktné body zriadené za účelom výpožičiek, alebo čitárni. Stále viac sa orie...

Celý článok
anton marcinčin: obce a okresy si zaslúžia kvalitný regionálny rozvoj

anton marcinčin, ekonóm a niekdajší poradca ministra financií Petra Kažimíra je splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov. Jeho ambíciou je spojiť regionálne vízie na báze priorít a konkrétnych p...

Celý článok
družobné mesta naďalej podporuje brusel

zahraničné partnerské mestá dávajú samosprávam príležitosť inšpirovať sa, podporovať miestnu ekonomiku prostredníctvom cestovného ruchu a otvárať dvere svojim obyvateľom a firmám v novom prostredí. na Slovensk...

Celý článok
Infozákon je pre ľudí prameňom informácií

  Infozákon, presnejšie zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám uľahčuje prístup k informáciám, ktoré nie sú tajné, a sú verejné. No napriek tomu nemusia byť uverejnené na webovej stránke, príp...

Celý článok
značka sa sťahuje, tradícia zostáva

fanúšikovia filmového festivalu si za 23 rokov zvykli na ArtFilm v Trenčianskych Tepliciach. Po rozhodnutí organizátora podujatia o jeho presune do Košíc na Slovensku pribudne ďalšie ambiciózne podujatie. Mesto Tre...

Celý článok
veľký prehľad dane za psa I. časť

daň, služby a spoločenská zodpovednosť   pes je pre mnohých ľudí neodmysliteľnou súčasť života. Slabozrakým dodáva pocit istoty a ľuďom bez zraku poskytuje „druhé“ oči. Pre osamelých je každodenným spoločníkom vo...

Celý článok
veľký prehľad dane za psa II. časť

daň, služby a spoločenská zodpovednosť   pes je pre mnohých ľudí neodmysliteľnou súčasť života. Slabozrakým dodáva pocit istoty a ľuďom bez zraku poskytuje „druhé“ oči. Pre osamelých je každodenným spoločníkom vo...

Celý článok
Obecné podniky sú medzi službami a ziskom

Na mestské podniky sa upriamuje mediálna pozornosť hlavne po komunálnych voľbách, kedy víťazná zostava v zastupiteľstvách začína presadzovať svoje personálne záujmy v predstavenstvách, dozorných radách, či na miest...

Celý článok
veľký prehľad dane z nehnuteľností I. časť

dane sú témou asi tak starou ako samotné ľudstvo. Netreba ich brať ako súboj, nad ktorým môžeme vyhrať, ale ako spôsob financovania služieb, ktoré sú tak bežné, až ich považujeme za samozrejmosť, ktorej venujeme ma...

Celý článok
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »